พรรคอนาคตใหม่ย้ำรัฐมองแต่จีดีพี แต่ไม่พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

248
0
Share:

น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ อภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ว่า จากการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ พรรคอนาคตใหม่ อยากเสนอโจทย์ประเทศ 5 โจทย์หลักที่เป็นปัญหาขณะนี้ คือ
.
1.เรื่องวิกฤตเศรษฐกิจฐานราก ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
.
2.รัฐราชการรวมศูนย์ ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
.
3.ความเหลื่อมล้ำ ที่ประชาชนไม่มีความมั่นคงในชีวิต
.
4.ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ที่ต้องเร่งฟื้นฟูและขับเคลื่อนไปข้างหน้า โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์
.
5.รัฐไร้ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่คุ้มค่าและไม่เห็นผลประโยชน์ที่ชัดเจน
.
นอกจากนี้ร่างพ.ร.บ.นี้ไม่ตอบโจทย์นำไปสู่ 8 เหตุผล ที่เราไม่ควรรับร่างพ.ร.บ.นี้ คือ
.
1.งบประมาณไม่แก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐบาลสนใจแค่การเติบโตของจีดีพี ขณะที่ส่วนแบ่งของคนในประเทศหดลง ทั้งรายได้ครัวเรือนและรายได้แรงงาน การก่อหนี้อาจไม่ใช่เรื่องผิด แต่ไม่อยากให้ละเลยภาคเศรษฐกิจที่รอการกระตุ้น
.
โดยวงเงิน 2.4 แสนล้านบาท คือวงเงินที่รัฐบาลกู้เพิ่มได้ตามกรอบวินัยการเงินการคลัง ซึ่งควรกู้เพื่อให้เกิดการมีรายได้ แต่รัฐบาลยังขาดแผนการลงทุนขนาดเล็กจำนวนมากเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตอนนี้เราเน้นที่โครงการใหญ่ๆ เช่น รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
.
2.รัฐราชการรวมศูนย์กระจายอำนาจถอยหลัง งบที่ท้องถิ่นได้เหมือนถูกโดนโกง คือ ไม่มีเป้าหมายของการกระจายอำนาจที่โอนรายได้ไปให้ท้องถิ่น และท้องถิ่นไม่มีอำนาจคิดโครงการใดๆ ถูกใช้เป็นเพียงพื้นที่ในการผ่านงบประมาณ
.
3.ใช้จ่ายไม่มีประสิทธิภาพ สะท้อนความสามารถในการบริหารของรัฐบาล
.
4.ไม่สร้างการแข่งขันระยะยาว เพราะแผนยุทธศาตร์ชาติ 20 ปีไม่บอกว่าจะมีทิศทางอย่างไร เพียงแค่ยัดงบประมาณไปอยู่ในแผนงาน 69 แผนงาน เงินส่วนใหญ่ถูกนำไปสร้างถนนและใช้หนี้ ธ.ก.ส.
.
5.ใช้งบไม่โปร่งใส ละเลยสภา เงิน 2.5 ล้านล้านบาท คือวงเงินที่รัฐบาลใช้โดยไม่สนใจว่าสภาฯ จะคิดอย่างไร ซึ่งต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้ ว่าแต่ละหน่วยงานถูกใช้ไปเท่าไหร่
.
6.พรรคราชการเข้มแข็ง พรรคการเมืองอ่อนแอ เป็นผลมาจากการปฏิรูปการเมืองของคสช. และผลพวงของรัฐธรรมนูญ 2560 ทำให้ไม่สามารถส่งมอบนโยบายที่พรรคการเมืองเคยหาเสียงไว้ได้
.
7.สวัสดิการประชาชน กระพร่องกระแพ่งแหว่งกลาง ทำให้ประชาชนขาดความมั่นคงในชีวิต เช่น เรียนฟรีไม่ฟรีจริง บัตรคนจนเบี้ยหัวแตก ประกันสังคม ที่รัฐบาลเหนียวหนี้ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพราะได้เงินมาลงในส่วนนี้เพียงเล็กน้อย
.
8.ร่างพ.ร.บ.งบฯ ไม่ผ่านสภา อย่ามาโทษฝ่ายค้านว่าทำประเทศเสียหาย เพราะตอนนี้ลูกจ้างราชการ กำลังจะถูกลอยแพ เพราะงบประมาณปีนี้ยังไม่ผ่าน
.
สำหรับทางออก พรรคอนาคตใหม่ เสนอ 1.ให้เพิ่มสัดส่วนการลงทุน // 2.ปรับจากเมกะโปรเจ็คเป็นการลงทุนเล็กๆ น้อยๆ แต่เพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างเศรษฐกิจปากท้อง // 3.เดิมรัฐส่วนกลางเป็นผู้จัดหา ต้องเปลี่ยนให้ท้องถิ่นเป็นผู้ใช้งบประมาณหรือเป็นผู้ลงทุนในเรื่องเหล่านี้ หากยังไม่มั่นใจในท้องถิ่นให้ใช้รูปแบบการเปิดโหวต และ 4. พรรคอนาคตใหม่ยังต้องการเห็นการจัดงบสวัสดิการถ้วนหน้าที่ทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันด้วย