ยอดติดเชื้อไวรัสโควิด19ทั่วโลกพุ่งกว่า 8 หมื่นราย

207
0
Share:

เวลา 9.15 น. คณะกรรมาธิการสาธารณสุขแห่งชาติจีน แถลงจำนวนผู้ติดโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก เพิ่มเป็น 80,995 ราย ประกอบด้วย จีนแผ่นดินใหญ่ 78,046 ราย ในจำนวนนี้อยู่ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย 65,187 ราย ฮ่องกง 85 มาเก๊า 10 ไต้หวัน 31 ประเทศอื่นๆในเอเชีย 2,172 ราย (ไทย มี 37 ราย ส่วนยอดเสียชีวิตมี 11 รายที่เกาหลีใต้ 5 รายญี่ปุ่น และ 1 รายที่ฟิลิปปินส์) ยุโรป 385 (เสียชีวิตที่อิตาลี 11 ราย ฝรั่งเศส 1 ราย) อเมริกาเหนือ 68 (สหรัฐอเมริกามี 57 รายที่ติดในประเทศ แคนาดา 11 ราย) ออสเตรเลีย 22 และอื่นๆทั่วโลก 157 ราย (เสียชีวิตที่อิหร่าน 15 ราย)
.
ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกพุ่งเป็น 2,763 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้เสียชีวิตในจีนแผ่นดินใหญ่ 2,715 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิตนอกจีนแผ่นดินใหญ่(ไม่รวมเขตปกครองพิเศษอื่นๆของจีน) มีทั้งสิ้น 48 ราย คืออิหร่าน 15 ราย เกาหลีใต้ 12 ราย อิตาลี 11 ราย ญี่ปุ่น 5 ราย (ล่าสุด เสียชีวิต 4 รายบนเรือไดมอนด์ปริ้นส์เซส และก่อนหน้านี้ 1 ราย) ฮ่องกง 2 ราย ส่วนไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และฝรั่งเศส ที่ละ 1 ราย