รพ.บันนังสตาขอรับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน – ติดโควิด19

15
0
Share:

รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบันนังสตา จังหวัดยะลา ออกประกาศแจ้งของดให้บริการผู้ป่วยทุกกรณี และจะให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อโควิด-19 และผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น เนื่องจากตอนนี้ได้พบบุคลากรของสาธารณสุขติดเชื้อ 3 ราย ได้แก่ เป็นแพทย์ 1 ราย และ พยาบาล 2 ราย
.
นอกจากนี้ยังมีบุคลากรที่ถูกกักตัว 33 ราย และเฝ้าระวังอีก 11 ราย ในจำนวนนี้แบ่งเป็นแพทย์ 6 ราย // พยาบาล 14 ราย และบุคลากรสาธารณสุข 24 ราย ส่งผลต่ออัตรากำลังในการปฏิบัติหน้าที่