รมว.คลังสั่งรื้อเกณฑ์เบี้ยยังชีพคนชรา ย้ำไม่ควรนำไปซ้ำซ้อนกับการรับเงินบำนาญ

121
0
Share:

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงปัญหาการจ่ายเบี้ยยังชีพคนชรา หรือ เบี้ยคนแก่ เพราะผู้ที่ได้รับเบี้ยคนแก่ ไปซ้ำซ้อนกับการเงินรับบำนาญ ซึ่งตามกฎหมายรัฐไม่ให้ซ้อนกัน
.
อย่างไรก็ตาม กรมบัญชีกลาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ต้องหารือแก้ปัญหานี้ เพราะควรแยกสิทธิส่วนบุคคลที่ผู้สูงอายุควรได้รับอยู่แล้วอย่างเบี้ยผู้สูงอายุ ออกจากสิทธิพิเศษที่ได้รับตามกรณี เพราะทั้ง 2 สิทธิไม่เกี่ยวกัน
.
โดยส่วนตัวผมมองว่าสิทธิที่ผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ควรได้รับ และควรจะต้องแยกกับสิทธิพิเศษ เช่น บำนาญที่ได้รับจากการเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ของลูกชายที่เสียชีวิต
.
โดยปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อกรมบัญชีกลางเรียกคืนเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 84,000 บาท คืนจากนางบวน โล่สุวรรณ อายุ 89 ปี ชาว จ.บุรีรัมย์ เนื่องจากนางบวนได้รับบำนาญพิเศษ ของลูกชายที่เป็นทหารเสียชีวิตหลังจากเหตุคลังแสงระเบิดเดือนละ 5,000 บาท
.
ดังนั้นกรมบัญชีกลางควรหยุดให้ความเห็นเรื่องดังกล่าว และให้ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าจะทำอย่างไร ให้การได้รับสิทธิทั้ง 2 สิทธิ ทำได้ถูกต้อง เพราะเป็นสิทธิที่ผู้มีสิทธิควรได้รับ ไม่ควรไปตัดสิทธิ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อกฎหมายอะไรก็ให้เสนอขึ้นมา เพื่อพิจารณาให้คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เห็นชอบต่อไป