รับคนไทย 85 คนกลับจากเกาหลีใต้เย็นนี้

35
0
Share:

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล ได้ส่งคนไทยในเกาหลีใต้ จำนวน 85 คน เดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษของสายการบิน Korean Air ที่ KE 651 ซึ่งออกเดินทางจากเกาหลีใต้ เวลา 18.05 น. และจะเดินทางถึงประเทศไทยเวลา 21.45 น. โดยเที่ยวบินดังกล่าว เป็นเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับ-ส่งบุคคลกลับประเทศไทยตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)
.
ซึ่งการจัดเที่ยวบินพิเศษนี้เป็นไปตามแนวทางจัดการเคลื่อนย้ายคนไทยในต่างประเทศกลับประเทศไทยของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมโรคของไทย โดยการจัดสรรผู้โดยสารคนไทยที่ขึ้นเที่ยวบินนี้ทั้ง 85 คน ให้ความสำคัญกับผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนด้านสุขภาพ
.
ทั้งนี้เป็นไปตามลำดับของผู้ที่ลงทะเบียนในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยกับสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมถึงเป็นคนตกงาน และสตรีตั้งครรภ์ ทั้งนี้ ผู้โดยสารทุกคนได้รับทราบเกี่ยวกับมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว ซึ่งขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษในวันที่ 25 และ 30 พฤษภาคม 2563 และเที่ยวบินเพิ่มเติมในเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อทยอยส่งคนไทยตกค้างที่ได้ลงทะเบียนฯ ไว้แล้วให้สามารถเดินทางกลับประเทศไทยต่อไป