ลดราคา NGV ลง 3 บาท นาน 3 เดือนช่วยรถโดยสารสาธารณะ

27
0
Share:

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. ว่า ที่ประชุมอนุมัติมาตรการช่วยเหลือกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไวรัสโควิด 19 โดยปรับลดราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ หรือ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะลง 3 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิม 13.62 บาทต่อกก. เป็น 10.62 บาทต่อกิโลกรัม เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563
.
โดยกลุ่มรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล ที่จะได้รับความช่วยเหลือได้แก่
รถแท็กซี่ // รถตุ๊กตุ๊ก และรถตู้ร่วม ขสมก. ส่วนในต่างจังหวัดได้แก่ รถโดยสารประเภท รถมินิบัส// รถสองแถวร่วม ขสมก. // รถตู้ร่วม บขส. และรถแท็กซี่
.
โดยได้ขอความร่วมมือ ปตท. ให้เข้ามาช่วยเหลือส่วนต่างราคาขายปลีก NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะฯ เพื่อคงราคาขายปลีกที่ 10.62 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือนประเมินว่าจะใช้เงินประมาณ 300 กว่าล้านบาท
.
นอกจากนี้ยังตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุดเพื่อพิจารณาทิศทางนโยบาย NGV ในระยะยาว โดยให้ร่วมกับกระทรวงคมนาคม ปตท. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก NGV เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่ใช้มากว่า 10 ปี ดังนั้นควรจะมีการทบทวนโครงสร้างราคาเอ็นจีวีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนไม่แพง ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอให้เวลา 3 เดือนในการศึกษาร่วมกันและนำกลับมาเสนอกบง.ต่อไป
.
ด้านนายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท. กล่าวว่า คาดว่าจะมีการใช้ NGV สำหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะที่มีบัตร NGV ของปตท.ประมาณ 8 หมื่นคัน โดยจะใช้ NGV 1,500 ตันต่อวัน คิดเป็นการสนับสนุนเงินประมาณ 100 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 300 ล้านบาทตลอดอายุมาตรการ 3 เดือนนี้