วิษณุแจงเงินกองทุนประกันปล่อยกู้ทำไม่ได้จบไป

199
0
Share:

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหนังสือแจ้งข้อสั่งการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยให้สำนักงานประกันสังคม หรือ สปส. กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาความเป็นไปได้ในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมให้เกิดประโยชน์และตอบสนองแก่ความต้องการของผู้ประกันตนได้มากยิ่งขึ้น เช่น การกู้ยืมเพื่อการลงทุน หรือการกู้ยืมเพื่อรายจ่ายจำเป็นอื่น ๆว่า ตนไม่ทราบรายละเอียด เรื่องนี้จะต้องถามสำนักงานประกันสังคมว่า ทำได้หรือไม่ ตนไม่ทราบ และไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน และไม่ใช่เป็นการสั่ง และที่ใช้คำว่า ข้อสั่งการคือ ไม่ได้อยู่ในระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
.
ซึ่งคล้ายกับเรื่องที่ประธานที่ประชุมยกขึ้นมาแจ้งเพื่อทราบ หรือหารือ พอเกี่ยวกับหน่วยงานใดหน่วยงานนั้นจะต้องแจ้งกลับมาว่าทำได้หรือไม่ได้ ซึ่งมีหลายเรื่องที่นายกฯสั่งการเช่นนี้ และกระทรวงแจ้งกลับมาว่าไม่อยู่ในอำนาจก็จบ
.
แต่หากจะมีการใช้เงินกองทุนประกันสังคม จะให้ ครม.อนุมัติได้หรือไม่ ก็ยังตอบไม่ถูก หากติดเรื่องข้อกฎหมาย ครม.ก็ไม่สามารถอนุมัติได้ แต่เข้าใจว่าที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานประกันสังคมว่าสามารถนำเงินมาใช้ได้หรือไม่ รวมถึงวิธีการใช้ว่าจะต้องใช้อย่างไร ทางกระทรวงฯ ก็คงจะมีหนังสือตอบกลับมาว่าไม่สามารถทำได้ เพราะหากจะทำจะต้องแก้กฎหมาย