ศบค. เผยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย

73
0
Share:

 

โดยขณะนี้มีผู้ป่วยในโรงพยาบาล 59 ราย รักษาหายแล้ว 2,966 ราย เสียชีวิต 58 ราย
.
โดยผู้ป่วยรายใหม่
-ประเทศซาอุดิอาระเบีย 1 ราย เพศชายอายุ 32 ปี อาชีพนักศึกษา ผ่านทางด่านปะดังเบซาร์เข้าไทย เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2563 เข้าพักที่ state quarantine จ.สงขลา ผลตรวจวันที่ 25 พ.ค. 2563 ไม่พบเชื้อ เริ่มป่วยวันที่ 30 พ.ค. 2563 ด้วยอาการไข้ 37.5 องศาเซลเซียส มีน้ำมูก ผลตรวจวันที่ 31พ.ค.2563 พบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใน จ .สงขลา
.
ส่วนผู้เสียชีวิต รายที่ 58 สัญชาติไทยอายุ 80 ปี มีโรคประจำตัวหอบหืด วันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา เสียชีวิตจากปอดอักเสบจากการติดไวรัสโควิด 19