ศาลสั่งพิพากษาจำคุก 2 ปีไม่รอลงอาญา อดีตประธานบอร์ดบินไทย

252
0
Share:

ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถ.นครไชยศรี ศาลอ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำ อท.187/2562 ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายวัลลภ พุกกะณะสุต อดีตประธานกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และอดีตกรรมการ (บอร์ด) การบินไทย เป็นจำเลย ตามความผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 11
.
กรณีที่ก่อนหน้านี้ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิด นายวัลลภ เมื่อปี 2561 กล่าวหาว่าเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารการบินไทย ช่วงปี 2552 ใช้อำนาจโดยทุจริต สั่งการให้พนักงานการบินไทยฯ แก้ไขน้ำหนักการขนสัมภาระของจำเลยและคณะขึ้นเครื่องขณะเดินทางไป-กลับต่างประเทศ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะไม่ต้องเสียค่าระวางสัมภาระส่วนเกินจากสิทธิที่สามารถขนสัมภาระได้ โดยน้ำหนักรวมสัมภาระของจำเลยและคณะนับได้กว่า 300 กิโลกรัมเกินจากสิทธิกว่า 200 กิโลกรัมคิดเป็นค่าระวางสินเกินประมาณ 300,000 บาทเศษ จึงเป็นการกระทำเจตนาเพื่อจะหลีกเลี่ยงการต้องเสียค่าระวางสัมภาระที่เกินสิทธิ
.
โดยการกระทำของจำเลยจงใจละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของ บมจ.การบินไทย เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบสำหรับจำเลยและคณะ เป็นเหตุให้ บริษัท การบินไทย เสียหาย ที่ไม่สามารถจัดเก็บค่าส่วนเกินการขนสัมภาระที่เกินสิทธิได้ โดยจำเลยให้การปฏิเสธ
.
ศาลพิจารณาหลักฐานจากการไต่สวนแล้ว เห็นว่า พยานหลักฐานของ ป.ป.ช.โจทก์ มีน้ำหนักให้มั่นคงรับฟังได้ว่า กระทำของจำเลยเป็นความ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 11 จึงพิพากษาให้จำคุก 2 ปี โดยไม่รอการลงโทษ
.
ภายหลังศาลมีคำพิพากษาแล้วจำเลย ได้ดำเนินการยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราว ระหว่างอุทธรณ์สู้คดีต่อไป ซึ่งการยื่นอุทธรณ์ก็สามารถดำเนินการได้ภายใน 1 เดือน นอกจากนี้ยังมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในของการบินไทย และได้มีการสั่งปรับนายวัลลภด้วย