ศาล รธน.วินิจฉัย 29 ส.ส.ฝั่งรัฐบาลไม่ได้ถือหุ้นสื่อ ด้าน 28 ส.ส.ฝ่ายค้านรอด มีเพียงส.ส.ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษ พรรคก้าวไกล พ้นจากสมาชิกภาพ

95
0
Share:

องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัยคดีถือหุ้นสื่อของส.ส. รัฐบาลและฝ่ายค้าน จำนวน 64 คน ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่า สมาชิกสภาพ ส.ส. จำนวน 32 คน ของฝ่ายรัฐบาล และอีก 32 คนของฝ่ายค้าน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3) เนื่องจากถือครองหุ้นสื่อหรือไม่
.
ศาลรัฐธรรมนูญ ได้นัดอ่านคำวินิจฉัยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกอ่านคำวินิจฉัยในส่วนของส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ระบุว่า 29 ส.ส. ไม่ได้ถือหุ้นสื่อ เนื่องจากไม่เข้าข่ายประกอบกิจการสื่อมวลชน ผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพความเป็น ส.ส อีกทั้งก่อนหน้านี้มีการจำหน่ายคดีไป 3 ราย คือ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ , ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล และ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์
.
ส่วนคำวินิจฉัยสมาชิกสภาพ ส.ส. จำนวน 32 คน ของฝ่ายค้านสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3) หรือไม่นั้น
.
โดยศาลรัฐธรรมนูญชี้ ส.ส.ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษ พรรคก้าวไกล ต้องพ้นจากสมาชิกภาพการเป็น ส.ส. เหตุถือหุ้น บ.แอมฟายน์ โปรดักชั่น – บ.เฮด อัพ โปรดักชั่น ซึ่งเป็นธุรกิจโฆษณา ผลิตภาพยนตร์ โทรทัศน์ และไม่ได้โอนหุ้นก่อนลงเลือกตั้งจริง และยังมีข้อพิรุธไม่มาไต่สวนชี้แจงต่อศาล ส่วนอีก 28 ส.ส. ฝ่ายค้านรอด ส่วนอีก 3 รายพ้นสภาพไปก่อนแล้ว