ศิริราชแถลงบุคลากรติดเชื้อโควิด 6 ราย แต่ไม่ใช่กลุ่มที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย

66
0
Share:

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า จากกรณีพบบุคลากรที่ปฎิบัติงานในส่วนสนับสนุน ของโรงพยาบาลศิริราชติดเชื้อโควิด โดยผู้ติดเชื้อไม่ได้มีหน้าที่ในการให้บริการรักษาผู้ป่วย และเป็นการติดมาจากชุมชนที่พักอาศัย จึงได้ตรวจคัดกรองบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิด ได้มีความเสี่ยงสูง 4 คน และผลตรวจพบว่ามีการติดเชื้อ 3 คน จึงนำตัวทั้งหมดเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลทันที พร้อมทั้งตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าข่ายสัมผัสโรค หรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่ไม่มีอาการ จำนวน 50 คน พบติดเชื้ออีก 2 คน จึงรับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาล รวมทั้งสิ้น 6 คน
.
สำหรับอีก 48 คน ในกลุ่มเข้าข่ายสัมผัสผู้ติดเชื้อ ให้งดการปฏิบัติงาน และกักตัวที่บ้านหรือสถานที่ที่โรงพยาบาลจัดให้ ทั้งนี้ขอยืนยันว่าผู้ติดเชื้อทั้ง 6 คน ไม่ได้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยแต่อย่างใด และได้คัดกรองผู้มีความเสี่ยงปานกลาง จำนวน 20 คน ผลตรวจที่ไม่มีอาการ ให้งดการปฏิบัติงาน กักตัวที่บ้าน หรือสถานที่ที่โรงพยาบาลจัดให้ และผู้มีความเสี่ยงต่ำที่ไม่มีอาการ จำนวน 4 คน ส่วนบุคลากรผู้สัมผัสอื่นๆ ที่อยู่ภายในโรงพยาบาล จำนวน 44 คน ทั้งหมดอยู่ระหว่างรอผลตรวจ NP swab และกักกันโรคตามแนวทางที่กำหนด

.
ซึ่งขณะนี้ทาง รพ.ศิริราช ได้ทำความสะอาดตึกที่ผู้ติดเชื้อปฏิบัติงานอยู่ ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกชั้น เเละยังมีมาตรการลดจำนวนผู้ป่วยเพื่อลดความแออัด ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมทั้งให้บุคลากรปฏิบัติงานจากบ้านได้ (work from home) แต่ยังคงมาตรฐานในการรักษา จึงขอให้ผู้มารับบริการมีความมั่นใจในมาตรฐานการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราช
.
ขณะเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและญาติ รวมถึงผู้เข้ามาติดต่อในโรงพยาบาลศิริราช ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ดังนี้
.
1. สวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล
.
2. งดการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย ในกรณีต้องเฝ้าไข้ ขอให้ผู้มาเฝ้าไข้ สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล
.
3. ผู้มารับบริการหากมีความเสี่ยง หรือสงสัยว่าอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
.
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะติดตามอาการของผู้ถูกคัดกรองทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง และจะแจ้งความคืบหน้าต่อไป ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง