สนามบินฮีทโธรว์เล็งเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากผู้ใช้บริการ

51
0
Share:

ท่าอากาศยานฮีทโธรว์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบังคับพิเศษของสหราชอาณาจักร (United Kingdom Exceptional Regulatory Charge) สำหรับเที่ยวบินขาออกทั้งหมด จะเพิ่มอีก 8.90 ปอนด์ หรือประมาณ 370 บาท จากค่าธรรมเนียมปกติที่ครอบคลุมค่าจัดการสัมภาระ ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งหมายความว่าครอบครัวที่มีสมาชิก 5 คน และจองเที่ยวบินกับสายการบินบริติช แอร์เวย์ส ต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก 44.50 ปอนด์ หรือประมาณ 1,890 บาท เพื่อใช้บริการท่าอากาศยาน
.
ซึ่งการเรียกเก็บภาษีครั้งนี้ได้ผ่านการอนุมัติจากสายการบินต่างๆแล้ว เป็นมาตรการช่วยเหลือทางการเงินของท่าอากาศยานฯ หลังจากปีก่อนได้มีจำนวนการเดินทางและผู้โดยสารลดลงจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้สูญเสียรายได้ถึง 2 พันล้านปอนด์ หรือประมาณ 8.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพิ่มขึ้นจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
.
ทางด้านหนังสือพิมพ์เดอะ การ์เดียน รายงานว่าจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานฮีทโธรว์ในปี 2563 ลดลงเหลือ 22.1 ล้านคน หรือ 73% เมื่อเทียบกับปี 2562 และทำรายได้รวมต่อปีน้อยที่สุดตั้งแต่ปี 2518 และปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าอากาศยานฯ ในปี 2563 ลดลงราว 28% จึงทำให้ท่าอากาศมีรายได้ลดลง 2 พันล้านปอนด์ หรือประมาณ 8.5 หมื่นล้านบาท ในปี 2563 หลังจากอังกฤษต้องปิดพรมแดนเพราะการระบาดของโควิด-19