สภาวิศวกรเสนอห้ามรถควันดำเข้ากทม.แก้ PM 2.5

264
0
Share:

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ที่ปกคลุมน่านฟ้าทั่วไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และเป็นผลให้คนไทยจะต้องเผชิญกับมหันตภัยฝุ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
.
โดยจากรายงานผลสถานการณ์คุณภาพอากาศ โดยกรมควบคุมมลพิษ ตลอด 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาในเดือนมกราคม 2563 พบค่าเฉลี่ยเกินมาตรฐานที่ 100 ในพื้นที่เขตดินแดง และพื้นที่มหาชัย จ.สมุทรสาคร ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็ก หรือประชาชนที่มีภูมิต้านทานต่ำ
.
ที่สำคัญในวันนี้สภาพอากาศปิดทำให้ฝุ่น PM 2.5 พุ่งสูงขึ้น ความจริงแล้ว รัฐบาลต้องมีมาตรการรับมือ เพราะสามารถทราบสภาพอากาศล่วงหน้าได้ถึง 1 สัปดาห์ แต่ปรากฏว่า ภาครัฐไม่ตั้งรับอะไรเลย ทั้งที่สามารถป้องกันได้ เช่น ประกาศหยุดเรียนในพื้นที่เสี่ยง ห้ามรถควันดำวิ่งเข้ากรุงเทพฯ ถึงเวลาที่รัฐต้องแก้ปัญหาระยะยาว ไม่ใช่แก้แบบไฟไหม้ฟาง เช่นนี้
.
สำหรับแนวทางที่สามารถทำได้เลย คือการใช้เทคโนโลยีมือถือแจ้งเตือนค่าฝุ่น PM 2.5 ในทุกพื้นที่ ทุกวินาทีที่เกินค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะป้ายรถเมล์ทั้ง 5,000 กว่าแห่งทั่วกรุงเทพฯ และบรรจุเรื่องฝุ่นไว้ในกฎหมาย มีบทลงโทษ บังคับใช้อย่างจริงจัง
.
อย่างการจัดเก็บภาษีบุคคลหรือผู้ประกอบการด้านอาคารที่ไม่มีจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมต้องเสียภาษีมากขึ้น ส่วนคนที่ใช้รถเก่าต้องตรวจสภาพรถทุกปี ถ้าไม่ตรวจต้องเสียภาษีมากขึ้น ขณะเดียวกันคนที่รักษาสภาพแวดล้อมต้องได้รับการลดหย่อนภาษี
.
การมีกฎหมายแต่ไม่บังคับใช้ก็ไร้ประโยชน์ ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ประการแรก คือ ประกาศสงครามกับรถควันดำห้ามเข้ากรุงเทพฯ