“สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” – ผู้ว่าธปท.ประสานเสียงกองทุนตราสารหนี้ไทยแข็งแกร่ง

13
0
Share:

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การปิดกองทุนตราสารหนี้ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือ บลจ. บางแห่ง ไม่ใช่เป็นกองทุนตราสารหนี้ไม่ดี แต่สภาพตอนนี้เกิดความตื่นตระหนก ทำให้นักลงทุนขายหน่วยลงทุน ทุกฝ่ายกำลังดูแลอย่างใกล้ชิด และ บลจ. ก็มีธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ถือหุ้นคอยดูแล พร้อมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ก็มีมาตรการ ออกมารองรับแล้ว เพื่อไม่ให้นักลงทุนตื่นตระหนก
.
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. กล่าวว่า การปิดกองทุนของ บลจ. ทหารไทย อีสท์สปริง อีก 2 กองทุน ไม่รับคำสั่งซื้อขายและขอปิดกองในเช้านี้ เป็นอำนาจบริหารของ บลจ.ทหารไทย อีสท์สปริง เพื่อดูแลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยไม่ให้ได้รับความเสียหาย
.
โดยภาพรวมของกองทุนตราสารหนี้ไทย ที่มี 64 กอง ตัดกองทุนของบลจ. ทหารไทย อีสท์สปริงที่ปิดไป 4 กอง ที่เหลือ 60 กอง ซึ่งเป็นกองทุนที่มีการลงทุนในตราสารสารหนี้ที่มีคุณภาพ และที่ผ่านมาการซื้อขายหน่วยลงทุนอยู่ระดับปกติ

โดยทั้ง 4 กอง เน้นลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศเกินกว่า 50% ต่างจากกองทุนที่เหลืออยู่ 60 กองทุน เน้นลงทุนในพันธบัตร หุ้นกู้ที่มีคุณภาพเกรด A ขึ้นไป ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ มีต่างประเทศส่วนน้อย
.
ขณะที่นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า การปิดกองทุนตราสารหนี้ของ บลจ.ทหารไทย อีสท์สปริง ทั้ง 4 กอง เกิดจากสภาพคล่องการเงินโลกที่ลามมาระบบการเงินไทย กองทุนเหล่านี้เป็นกองทุนที่สามารถไถ่ถอนได้ทุกวัน คนไถ่ถอนเยอะ กองทุนก็ต้องเอาตราสารไปเร่งขาย ทำให้กองทุนขาดสภาพคล่อง แม้ว่าของที่มีอยู่จะเป็นของสภาพดี ส่วนกองทุนตราสารหนี้ที่เหลือ จากการติดตามพบว่าไม่มีพฤติกรรมอะไรผิดปกติ