สหกรณ์ออมทรัพย์ฯการบินไทยยืดชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย ให้พนักงานการบินไทย 6 เดือน

128
0
Share:

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษัท การบินไทย ได้ออกประกาศ เรื่องการขยายระยะเวลาโครงการผ่อนผันชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือสมาชิกช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ออกไปอีก 6 เดือน โดยขยายเวลาผ่อนผัน ออกไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค.2564 จากเดิมที่จะสิ้นสุด 30 ก.ย.2563 โดยจะเปิดให้สมาชิก ยื่นเอกสารคำขอผ่อนผันและทำบันทึกต่อท้ายหนังสือกู้ยืมตามแบบสหกรณ์ ภายในวันที่ 30 ก.ย.2563 เท่านั้น
.
เนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของ การบินไทย ซึ่งบริษัทได้มีการปรับลดเงินเดือน ค่าจ้างหรือให้หยุดงานโดยได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกบางรายไม่สามารถส่งชำระหนี้ให้แก่สมาคมสหกรณ์ฯได้ตามปกติ
.
สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการผ่อนผันให้ชำระเงินต้นขั้นต่ำเพียง 500 บาท/งวดเท่านั้น และยังได้รับการผ่อนผันดอกเบี้ยให้ปรับลดเหลือ 3.6% จากเดิม 4.25%/ปี ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการขยายเวลาผ่อนผันเป็นครั้งที่ 2 คือ ต่อเวลาออกไปอีก 6 เดือน เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อนรายได้ไม่พอจ่ายหนี้ ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกที่อยู่ในข่ายเดือดร้อนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 1 หมื่นคน หรือคิดเป็น 50% ของพนักงานทั้งหมดของการบินไทยที่มีราว 2.1 หมื่นคน
.
โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นสมาชิกที่เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ และสามารถผ่อนผันการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาเงินกู้สามัญ เพื่อบรรเทาวิกฤตเศรษฐกิจและสัญญาที่เข้าโครงการประนอมหนี้และปรับโครงสร้างหนี้
สำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุ หรือลาออกจากบริษัทสามารถผ่อนผันได้เฉพาะสัญญาเงินกู้สามัญที่ไม่เกิน 90% ของค่าหุ้นและหรือเงินฝาก และกรณีเงินกู้เพื่อบรรเทาวิกฤตเศรษฐกิจไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
.
รายงานข่าวจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษัท การบินไทยเปิดเผยว่า ณ วันที่ 31 ก.ค.2563 สหกรณ์มีทรัพย์สินรวม 4.8 หมื่นล้านบาท มีหนี้สินระยะยาวรวม 2.6หมื่นล้านบาท ซึ่งไม่รวมเงินรับฝากจากสมาชิกอีก 2.2 หมื่นล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 690 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 14 ก.ย. 2563 มีสภาพคล่องเหลืออยู่ 574 ล้านบาท ถือว่าสหกรณ์ฯยังมีความมั่นคงสามารถดูแลสมาชิกได้ดี โดยคาดว่าปีนี้จะจ่ายปันผลให้สมาชิกในอัตรา8%