สหรัฐแซงจีนติดโควิด 19 สูงที่สุดในโลก

13
0
Share:

เวลา 8.50 รายงานสถานการณ์จำนวนผู้ติดโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก เพิ่มเป็น 533,807 ราย ซึ่ง 10 อันดับแรกของโลก คือ สหรัฐอเมริกา 85,261 ราย จีนแผ่นดินใหญ่ 81,825 ราย อิตาลี 80,539 สเปน 57,786 ราย เยอรมนี 43,938 ราย อิหร่าน 29,406 ราย ฝรั่งเศส 29,155 ราย สวิสเซอร์แลนด์ 11,753 ราย สหราชอาณาจักร 11,658 ราย และเกาหลีใต้ 9,241 ราย
.
สำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มเป็น 24,171 ราย ซึ่ง 10 อันดับแรก คือ อิตาลี 8,215 ราย สเปน 4,365 จีนแผ่นดินใหญ่ 3,287 ราย อิหร่าน 2,234 ราย ฝรั่งเศส 1,696 ราย สหรัฐอเมริกา 1,293 ราย สหราชอาณาจักร 578 ราย เนเธอแลนด์ 434 ราย เยอรมนี 267 ราย และเบลเยียม 220 ราย
.
ในส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อในอาเซียน และเสียชีวิต(ตัวเลขในวงเล็บ) พบว่า มาเลเซีย 2,031 ราย(23) ไทย 1,045 ราย(4) อินโดนีเซีย 790 ราย(58) ฟิลิปปินส์ 707 ราย(45) สิงคโปร์ 683 ราย (2) เวียดนาม 153 ราย บรูไน 109 ราย กัมพูชา 93 ราย เมียนมา 3 ราย