สิทธิประกันสังคม รักษาโรคออฟฟิศซินโดรมฟรี

106
0
Share:

สำนักงานประกันสังคม แจ้งสิทธิลูกจ้าง หากสงสัยว่า ตนเองเจ็บป่วยด้วยอาการ ออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) สามารถเข้ารับการรักษาได้ฟรี ที่คลินิกโรคจากการทำงาน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานเพื่อให้ลูกจ้างได้รับการตรวจวินิจฉัยโรค และรับการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
.
สามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
.
1.ยื่นแบบ กท.16 ต่อสำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ของสถานที่ทำงานหรือตามภูมิลำเนาของนายจ้าง
.
2.เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ และมีคลินิกโรคจากการทำงาน สามารถเข้ารับบริการได้ทันที
.
กรณีเข้ารับการรักษา “นายจ้าง” ไม่ได้แจ้งการประสบอันตราย แต่ตรวจพบว่า “ลูกจ้าง” เจ็บป่วยจากการทำงาน ดำเนินการ ดังนี้
.
1.ให้นายจ้างยื่นแบบ (กท.16) ที่สำนักงานประกันสังคม
.
2.ยื่นแบบ (กท.44) ให้โรงพยาบาล เพื่อให้ทางโรงพยาบาลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรักษาจาก กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม แต่หากตรวจพบว่า ไม่ได้ป่วยด้วยโรคจากการทำงาน ลูกจ้าง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
.
สามารถตรวจสอบรายชื่อ คลินิกโรคจากการทำงาน ได้ที่ สำนักงานประกันสังคม สอบถามโทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
.