ห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบศาลฎีกา – ทำเนียบรัฐบาล

131
0
Share:

พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ออกประกาศกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ 376/2563 เรื่องห้ามการชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบพื้นที่ ศาลฎีกา และทำเนียบรัฐบาล ลงวันที่ 18 ก.ย. ใจความว่า
.
ตามที่มีรายงานสถานการณ์การจัดกิจกรรมชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ในวันที่ 19 ก.ย.63 ตั้งแต่เวลา 14.00 นถึงวันที่ 20 ก.ย. 63 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งคาดว่า จะมีผู้เข้าร่วมชุมนุมเป็นจำนวนมาก และอาจมีการเดินขบวนไปยังบริเวณใกล้เคียงศาลฎีกา และทำเนียบรัฐบาล ส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ผู้สัญจรบนท้องถนน และการรวมตัวบริเวณศาลฎีกา และทำเนียบรัฐบาล นั้น อาจเป็นการกีดขวางการเข้าออก หรือรบกวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในสถานที่ราชการนั้น
.
เพื่อประโยชน์แห่งการรักษาความปลอดภัย สาธารณะและความสงบเรียบร้อยของประชาชนอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 มาตรา7 วรรคท้าย ประกอบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 151/2560 ลงวันที่ 28 มี.ค.2560เรื่องการมอบหมายการประกาศห้ามการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา 7 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 จึงประกาศห้ามการชุมนุมในรัศมีไม่เกิน 50 เมตรรองพื้นที่ศาลฎีกา และทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 19 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าการชุมนุมจะเสร็จสิ้น