อธิบดีกรมป่าไม้แจ้งความ“เอ๋ ปารีณา” บุกรุกป่า

246
0
Share:

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ สำนักงานป่าไม้ที่ดินจังหวัดราชบุรี แถลงข่าวสรุปผลการแจ้งความดำเนินคดี ฟาร์มไก่ “เขาสนฟาร์ม 2” ของนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ที่พบว่ามีการบุกรุกที่ดินป่าสงวนกว่า 46 ไร่ว่า
.
โดยสรุปผลพบความผิดรุกพื้นที่ป่าของนางสาวปารีณาจริง ซึ่งพื้นที่ที่จะดำเนินคดีมีทั้งหมด 46 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา โดยอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี 41 ไร่ 1 งาน 59 ตารางวา และอยู่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จำนวน 4 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา

แต่ไม่ขอแถลงถึงพฤติการณ์การครอบครองที่ดินของนางสาวปารีณา เนื่องจากเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสำนวนคดี ซึ่งถ้าหากจะมีการฟ้องร้องกลับก็ให้มาฟ้องตน ไม่ต้องฟ้องลูกน้อง ฟ้องตนคนเดียวพอเพราะลูกน้องทำตามคำสั่งผม ย้ำว่ากรมป่าไม้ได้รับคำสั่งมาตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. เริ่มทำงานวันที่ 24 พ.ย. จนเสร็จสิ้นครบถ้วนสมบูรณ์ในวันที่ 29 พ.ย. ซึ่งกรมป่าไม้ยังมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าทวงคืนพื้นป่า
.
โดยหลังจากนี้จะขอให้เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่จะเข้าแจ้งความกับนางสาวปรีณาในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเตรียมแจ้งความในข้อหา
1.กระทำความผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ฐาน “ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่าเข้ายึดถือและครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต” ต้องระวางโทษตามมาตรา 72 ตรี
.
2.กระทำความผิดตามพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 “ยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถางทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต” ต้องระวางโทษตามมาตรา 31
.
3.กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 ฐาน “เข้าไปยึดถือครอบครองก่นสร้าง เผาป่า ทำด้วยประการใด ให้เป็นการทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดินในที่ดินของรัฐโดยไม่มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
.
4. พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 97 การกระทำหรือละเว้นกระทำด้วยประการใดโดยไม่ชอบด้วยกฏหมายอันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติมีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายสูญหายหรือเสียหายไป