“อุตตม สาวนายน”สั่งตลท. ติดตามการซื้อขายหุ้นการบินไทย

26
0
Share:

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กรณีราคาหุ้นบริษัทการบินไทย หรือ THAI มีการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ทั้งที่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูตามคำสั่งของศาล จึงได้ฝากไปทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ติดตามดูแลการซื้อขายทั้งหุ้นการบินไทย และหุ้นตัวอื่น ๆ ในตลาดให้เป็นไปตามปกติ โดยที่กระทรวงหรือหน่วยงานไหนก็เข้าไปแทรกแซงไม่ได้ เพราะทุกขั้นตอนจะมีหลักเกณฑ์กำกับดูแลไว้อยู่แล้ว
.
สำหรับการขายหุ้น บริษัท การบินไทย ของกระทรวงการคลังเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมีการกำหนดเป็นกรอบอยู่แล้วว่าจะขายให้ใคร และดำเนินการอย่างไร โดยทั้งหมดเป็นไปตามแผนการการแก้ปัญหาและฟื้นฟูการบินไทย โดยกระบวนการขายหุ้นขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการหารือ ได้มีการสอบถามหลักเกณฑ์และวิธีการขายหุ้นกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลท. เรียบร้อยแล้ว
.
โดยถ้าจะขายก็จะขายให้กับกองทุนวายุภักษ์รายเดียวเท่านั้น แม้ว่าคลังจะขายหุ้นให้กองทุนวายุภักษ์แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคลังยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของการบินไทยอีกต่อไป การบินไทยก็จะถูกปลดจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ และต้องดำเนินการตามแผนฟื้นฟู
.
ส่วนกองทุนวายุภักษ์ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ เพราะถือเป็นกองทุนที่เป็นนิติบุคคลแยก ดังนั้นแม่กระทรวงการคลังจะถือหุ้นใหญ่ก็ไม่เกี่ยวกัน ปัจจุบันคลังลงทุนในกองทุนวายุภักษ์ในฐานะนักลงทุนเพียง 15% คลังทำหน้าที่เหมือนนักลงทุนที่เข้าไปซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนวายุภักษ์เท่านั้น
.
สำหรับกระบวนการซื้อหุ้นบินไทยของกองทุนรวมวายุภักษ์หลังจากนี้ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนที่จะพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร เพราะโครงสร้างของกองทุนรวมวายุภักษ์เหมือนกองทุนทั่วไป ที่มีคณะกรรมการดูแลเรื่องการลงทุน ก็ต้องผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนเหมือนการลงทุนปกติทั่วไป
.
ทั้งนี้ หลังจากนี้การบินไทยจะต้องเดินตามขั้นตอนเข้าสู่กระบวนการตามแผนฟื้นฟู โดยจะต้องยื่นแผนฟื้นฟูต่อศาล เมื่อศาลเห็นชอบก็จะมีการแต่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟู ในส่วนนี้ยืนยันว่าคลังมีแนวทางส่งคนเข้าไปร่วมทีมผู้บริหารแผนฟื้นฟูแน่นอน โดยกระบวนการคัดเลือกผู้บริหารแผนฟื้นฟูจะต้องเป็นไปตามขั้นตอน ส่วนรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะมาเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟู ยังไม่ทราบรายละเอียด
.
ตอนนี้การบินไทยยังมีสภาพคล่องระยะสั้นเพื่อรองรับการดำเนินการได้อยู่ ระหว่างที่เร่งเดินหน้าตามแผนฟื้นฟู ส่วนกรณีที่กระทรวงคมนาคมยืนยันว่าการบินไทยจะสามารถออกจากแผนฟื้นฟูได้ภายใน 1 ปี ก็มีความเป็นไปได้ทั้งนั้น อยู่ที่ว่าจะดำเนินการตามแผนฟื้นฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหน