เกาหลีใต้สั่งหยุดเรียน – ห้ามเยี่ยมนักโทษ – ห้ามชุมนุม สกัดโควิด19

57
0
Share:

กระทรวงศึกษาธิการในเกาหลีได้ ออกคำสั่งเลื่อนเปิดภาคการศึกษาของระดับชั้นอนุบาล ประถม มัธยม และโรงเรียนเฉพาะทางทั่วไปออกไปอีก 1 สัปดาห์ เป็นวันที่ 9 มีนาคม และให้สถาบันเอกชนอื่นๆ พิจารณาปิดทำการ พร้อมจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในสถาบันต่างๆ เพิ่มเติม
.
ด้านกระทรวงยุติธรรม ออกคำสั่งงดเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ และขยายเวลาให้ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเกาหลีใต้อย่างถูกกฏหมายและระยะพำนักใกล้สิ้นสุด สามารถอยู่ได้จนถึงวันที่ 29 เมษายน โดยไม่ต้องเดินทางไปสำนักตรวจคนเข้าเมือง เพื่อยื่นเรื่องขอขยายเวลา
.
ทั้งนี้ยังมีคำสั่งห้ามชุมนุมในพื้นที่รอบจัตุรัสกรุงโซล จัตุรัสซองเก และจัตุรัสควางฮวามุน หากฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 3 ล้านวอน พร้อมเปิดสถานีอนามัย 25 แห่ง ใน 25 เขตของกรุงโซล เพื่อบริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังสั่งปิดสถานสงเคราะห์ต่างๆ และให้ข้าราชการเทศบาลกรุงโซล ร้อยละ 70 เข้าทำงานได้ตั้งแต่ 10.00 – 19.00 น.เท่านั้น เพื่อลดความแออัดในชั่วโมงเร่งด่วน ต่อไปอาจจะขอความร่วมมือจากบริษัทเอกชนด้วย