เงินเฟ้อพ.ย.62 เติบโต 0.21%

127
0
Share:

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หรือ อัตราเงินเฟ้อ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ว่า เงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 104.54 ขยายตัว 0.21% จากช่วงเดียวกันปีก่อน แต่ลดลง 0.13% จากเดือนต.ค.2562 ส่งผลให้ 11 เดือนปีนี้ เงินเฟ้อทั่วไปโต 0.69%
.
ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐาน พ.ย.2562 อยู่ที่ 102.77 ขยายตัว 0.47% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และโต 0.03% จากเดือนต.ค.2562 ส่งผลให้ 11 เดือนโต 0.53%
.
โดยปัจจัยที่ยังส่งผลบวกต่อเงินเฟ้อ มาจากราคาสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้น 8.92 % โดยเฉพาะข้าวสารเหนียวที่แหล่งเพาะปลูกเสียหายจากอุทกภัย และแหล่งน้ำมีน้อยไม่สามารถเพาะปลูกได้ ทำให้ผลผลิตมีน้อย รวมถึงเนื้อสัตว์,ไข่ไก่ ปรับตัวสูงขึ้น
.
ทำให้ภาพรวมเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพ.ย.62 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้น 0.21% ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน หลังจากชะลอตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือน ส.ค. โดยมีสาเหตุสำคัญจากหมวดพลังงาน ที่หดตัวในอัตราต่ำที่สุดในรอบ 4 เดือน
.
คาดว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี ทั้งมาตรการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากหญ้า มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร และมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย รวมทั้งโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 น่าจะมีความชัดเจนขึ้นและสามารถดำเนินการได้เต็มที่น่าจะช่วยให้ปัจจัยด้านอุปสงค์เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพิ่มขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญในระยะต่อไป
.
สำหรับแนวโน้มเงินเฟ้อในช่วงที่เหลือของปี คาดว่าอิทธิพลของพลังงานจะลดลงค่อนข้างมาก เนื่องจากราคาน้ำมันในปีนี้เริ่มใกล้เคียงกับปีก่อน ในขณะที่ราคาสินค้าและบริการอื่นๆ น่าจะยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะปกติ ยกเว้นสินค้าเกษตร ซึ่งอาจมีความผันผวนอยู่บ้าง ทำให้เงินเฟ้อในเดือน ธ.ค.น่าจะปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง และทำให้เงินเฟ้อทั้งปีน่าจะอยู่ในกรอบคาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์ที่ 0.7-1.0%