เฝ้าระวังเชื้อไวรัสจากอู่ฮั่น

362
0
Share:

นายปรีดา ยังสุขสถาพร รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. เปิดเผยว่า ตามที่มีการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส ที่พบผู้ป่วย ณ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าทางการจีนยังไม่ทราบสาเหตุการก่อโรค และจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า โรคดังกล่าวไม่ใช่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก อะดิโนไวรัส หรือโรคทางเดินหายใจที่พบทั่วไป เพื่อดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส
.
ดังนั้นสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงได้ออกประกาศกำหนดให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศของไทยที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ดำเนินการดังนี้
.
1. แจ้งผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นมายังประเทศไทยหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือ ที่เป็นมลพิษและไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น รวมถึงรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ สำหรับคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ หากเริ่มมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ขอให้รีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร. 1422
.
2. พิจารณาให้ลูกเรือ (Cabin Crew) สวมหน้ากากอนามัย (General Mask) และถุงมือยางทางการแพทย์ (Medical Glove) ในการให้บริการผู้โดยสารในเที่ยวบินที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ตลอดเที่ยวบิน ยกเว้นกรณีที่ต้องสื่อสารกับผู้โดยสารด้านความปลอดภัย และในภาวะฉุกเฉิน
.
3. พิจารณาจัดเตรียม หน้ากากอนามัยชนิด N-95 ที่พร้อมใช้งานไปกับเที่ยวบินดังกล่าวและหากสงสัยว่ามีผู้ป่วย ที่มีอาการ มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ซึ่งอาจป่วยเป็นโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส ควรแนะนำให้ลูกเรือสวมหน้ากากชนิด N-95 ในการปฏิบัติงาน และแจ้งนักบินผู้ควบคุมอากาศยานทราบ เพื่อติดต่อประสานกับสนามบินปลายทางตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส ต่อไปทั้งนี้ จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดไป