แท็กซี่คัดค้านแกร็บถูกกฎหมาย

195
0
Share:

กลุ่มสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี้รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ กว่า 50 คน นำโดยนายวรพล แกมขุนทด นายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ ได้เดินทางมายังกระทรวงคมนาคม ราชดำเนิน เพื่อยื่นหนังสือต่อนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อคัดค้านนโยบายการทำให้รถยนต์ส่วนบุคคล หรีอ แกร็บ ให้ถูกกฎหมาย รวมทั้งขอให้กระทรวงคมนาคมเร่งหาข้อสรุปในการปรับขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่ในปัจจุบัน โดยมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้รับหนังสือ และรับฟังปัญหา
.
นายวิรัช กล่าวว่า จะรวบรวมข้อร้องเรียนทางกลุ่มเสนอให้กรมการขนส่งทางบก และกระทรวงคมนาคมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนจะสรุป หากสรุปว่าเดินหน้าผลักดันแกร็บถูกกฎหมาย จะต้องหามาตรการเยียวยาผู้ประกอบการต่อไป
.
โดยสาเหตุของการคัดค้านในครั้งนี้ เพราะเชื่อว่าจะทำให้ไม่สามารถคุมการบริการให้เป็นไปในทางที่ดีได้ นอกจากนี้ยังขอให้กระทรวงคมนาคมขยายอายุ การใช้งานของรถสาธารณะจาก 9 ปี เป็น 12 ปี ด้วย
.
นอกจากนี้ทางกลุ่มที่มาร้องเรียนยังระบุว่า หากกระทรวงคมนาคมยังเดินหน้าทำเรื่องนี้ต่อ จะเรียกร้องขอความคุ้มครองจากศาลปกครอง เพื่อคุ้มครองสิทธิให้ผู้ประกอบการรถแท็กซี่ด้วย