โควิด-19 ติดทั่วโลกทะลุกว่า 15 ล้านคน ฟิลิปปินส์ติดพุ่งทะลุ

117
0
Share:

เวลา 6.20 น. รายงานสถานการณ์จำนวนผู้ติดโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก เพิ่มเป็น 15,078,449 ราย ซึ่ง 10 อันดับแรกของโลก คือ สหรัฐอเมริกา 4,023,947 ราย บราซิล 2,166,532 ราย อินเดีย 1,194,085 ราย รัสเซีย 783,328 ราย แอฟริกาใต้ 381,798 ราย เปรู 362,087 ราย เม็กซิโก 349,396 ราย ชิลี 334,683 ราย สเปน 313,274 และสหราชอาณาจักร 295,817 ราย

.

สำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มเป็น 618,380 ราย ซึ่ง 10 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา 144,888 ราย บราซิล 81,597 ราย สหราชอาณาจักร 45,422 ราย เม็กซิโก 39,485 ราย อิตาลี 35,073 ราย ฝรั่งเศส 30,165 ราย อินเดีย 28,771 ราย สเปน 28,424 ราย อิหร่าน 14,634 ราย และเปรู 13,579 ราย

.

ในส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อในอาเซียน และเสียชีวิต(ตัวเลขในวงเล็บ) พบว่า อินโดนีเซีย 89,869 ราย(4,320) ฟิลิปปินส์ 70,764 ราย(1,837) สิงคโปร์ 48,434 ราย(27) มาเลเซีย 8,815 ราย(123) ไทย 3,255 ราย(58) เวียดนาม 396 ราย เมียนมา 341 ราย(6) กัมพูชา 197 ราย บรูไน 141 ราย(3) และลาว 19 ราย