โรงเรียนในกทม. เตรียม 4 แนวทางเรียนทางไกลช่วงโควิด19 

51
0
Share:

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่าจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ส่งผลกระทบกับการเรียนของโรงเรียนในเขต กทม. ที่ต้องเลื่อนการเปิดเทอมไปเป็นวันที่ 1 ก.ค.2563 พร้อมกับโรงเรียนอื่นทั่วประเทศ ทั้งนี้ได้เตรียมมาตรการรองรับก่อนการเปิดภาคเรียน
.
เบื้องต้นสำนักการศึกษาได้ทำการสำรวจความพร้อมของนักเรียน ผู้ปกครองและครูผู้ทำการสอน พร้อมประเมินและจัดแนวทางการเรียนการสอนเบื้องต้นไว้ ประกอบด้วย การเรียนออนไลน์ แต่หากทางนักเรียน ไม่มีพร้อมเรียน จะสามารถเลือกใช้วิธีเรียนผ่านโทรทัศน์ หรือวิธีเรียนด้วยเอกสารโดยครูจะส่งมอบให้นักเรียนได้ทบทวนในช่วงปิดเทอม หรือการจัดการเรียนแบบกลุ่มเล็กที่โรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจะจัดเตรียมมาตรการไว้หลายรูปเเบบเพื่อ ให้เหมาะกับนักเรียนทุกระดับชั้น
.
สำหรับมาตรการการเว้นระยะห่างในช่วงเปิดเทอมก็เป็นสิ่งสำคัญ จึงให้โรงเรียนพิจารณาปรับลดจำนวนนักเรียนจากเดิม ประมาณ 40 คนต่อห้อง ให้เหลือเพียง 20 คน โดยอาจสลับเวลาการเรียนให้เหลื่อมกัน ขณะเดียวกันต้องเข้มงวดมาตรการคัดกรอง การวัดอุณหภูมิ การล้างมือ และการใส่หน้ากากอนามัยด้วย
.
ในส่วนของนมโรงเรียน ได้ให้ครูวางแผนในการนำนมไปมอบให้ถึงมือนักเรียน โดยอาจให้ผู้ปกครองเดินทางมารับเอง หรือหากไม่สะดวกให้ครูวางแผนการเยี่ยมบ้านเพื่อนำนมโรงเรียนไปมอบให้และทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง เพื่อสร้างการรับรู้ในแนวทางการจัดการเรียนการสอนของกทม.เพื่อลดภาระของผู้ปกครองทุกครอบครัว