ไม่รอดอีก ธุรกิจจัดส่งสินค้าส่งออกชื่อดังระดับโลก ปลดเพียบ 20,000 คน

249
0
Share:

คูน่า-เนเกิล ยักษ์ธุรกิจโลจิสติกส์จัดส่งสินค้าส่งออกชื่อดังระดับโลกจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประกาศปลดพนักงานในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งสหรัฐอเมริกามากถึง 20,000 คน หรือ 24% จากพนักงานทั้งหมด 83,000 คนในปัจจุบัน จำนวนพนักงานในคลังสินค้าได้รับการปลดมากที่สุด

.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือซีอีโอของคูน่า-เนเกิล เปิดเผยว่า พนักงานมีจำนวนลดลง 20% ถึง 25% ของจำนวนปกติก่อนที่จะเกิดโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งเป็นผลมาจากธุรกิจขนส่งสินค้าส่งออกทั่วโลกเกิดภาวะตกต่ำอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากตลาดส่งออกดำดิ่งจากวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ รวมถึงการปิดเมืองและปิดเส้นทางคมนาคมขนส่งทั้งทางอากาศ ทางเรือ และทางบกทั่วโลก ทำให้ภาวะการค้ายุคโลกาภิวัฒน์ถดถอยลง และเกิดการค้าในลักษณะภูมิภาคขึ้นมาแทนในระยะต่อไป