ไม่หวั่นโลว์คอสต์หยุดบิน

174
0
Share:

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า
ได้สั่งการให้ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ไปศึกษาข้อเสนอให้ปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบินไอพ่นตามข้อเรียกร้องของสายการบินต้นทุนต่ำหรือ โลว์คอสต์แอร์ไลน์ ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ โดยให้พิจารณาว่า อัตราภาษีดังกล่าวเป็นอย่างไร และสามารถดำเนินการปรับลดให้ตามที่ขอได้หรือไม่ ซึ่งขอให้ศึกษาอย่างรอบด้าน เพราะมีปัจจัยกระทบหลายฝ่าย
.
พร้อมยืนยันไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับภาคขนส่งอื่นที่เสียภาษีสรรพสามิตน้ำมัน จึงต้องดูผลกระทบทุกด้าน รวมถึงหากไม่มีการปรับลดภาษีกล่าวจะมีผลต่ออุตสาหกรรมการบินในภาพรวมอย่างไร
.
โดยปัจจุบันกรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีน้ำมันสำหรับเครื่องบินไอพ่นต่ำกว่าการจัดเก็บภาษีน้ำมันสำหรับผู้ประกอบการขนส่งอื่นถึง 3-4 เท่า ดังนั้นจึงต้องพิจารณาความเหมาะสมด้วย หากจะต้องปรับลดให้กับผู้ประกอบการสายการบินก็ต้องให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน
.
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า จากเรื่องดังกล่าวได้หารือกับบริษัทการบินไทย และได้ยืนยันพร้อมบินในเส้นทางบินที่สายการบินโลว์คอสต์แอร์ไลน์หยุดทำการบิน หากได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านต้นทุนราคาน้ำมัน ดังนั้นเชื่อว่าประชาชนจะไม่ได้รับผลกระทบแน่นอน
.
แต่กรมสรรพสามิตพร้อมดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะศึกษาเรื่องดังกล่าวอย่างรอบด้าน เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตัดสินใจ