เลิกเเล้ว ! กับการเป็นถังขยะโลก จีนประกาศห้ามนำเข้าขยะจากต่างประเทศตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป

221
0
Share:

กระทรวงนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานศุลกากรจีนประกาศห้ามนำเข้าขยะทุกประเภทจากต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ปีหน้าเป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของแผนระยะเวลา 3 ปีในการยุติการนำเข้าขยะ ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 จีนเริ่มนำเข้าขยะจากต่างประเทศ โดยบริษัทในท้องถิ่นจะนำขยะเหล่านี้ไปทำความสะอาด บีบอัด และเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และกลายเป็นประเทศผู้นำเข้าขยะรายใหญ่ที่สุดของโลกมายาวนานหลายปี

.

โดยปัญหาสิ่งแวดล้อมในจีนได้เกิดจากขยะที่ไม่ได้รับการรีไซเคิลหรือกำจัดอย่างถูกวิธี ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจีนจึงเริ่มปิดรับขยะจากต่างประเทศนับตั้งแต่ปี 2017 เนื่องจากไม่ต้องการเป็นถังขยะโลกอีกต่อไป จากนั้นจึงค่อยๆ ห้ามนำเข้าขยะพลาสติกต่างๆ รวมถึงชิ้นส่วนรถยนต์ กระดาษ สิ่งทอ และเศษเหล็กเศษไม้ เเละเมื่อปีที่แล้ว จีนนำเข้าขยะ 13.48 ล้านตัน ลดลงจาก 22.63 ล้านตันเมื่อปี 2018 และตัวเลขในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ จีนนำเข้าขยะลดลง 42.7% เมื่อเทียบกับช้วงเวลาเดียวกันของปีก่อน