[email protected] Show The Stronger รู้หรือไม่ แค่ท้องผูกก็สามารถเป็นมะเร็งลำไส้

Share:

โรคมะเร็งลำไส้ เป็นโรคที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในผู้ชายเป็นอันดับ 2 และ อันดับ 3 ในผู้หญิง และแนวโน้มของคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ ที่เพิ่มมากขึ้นโดยส่วนมากจะพบในคนอายุ 20-30 ปี

พฤติกรรมเสียงของคนที่จะเป็นโรคมะเร็งลำไส้

ภาวะอ้วน

การไม่ออกกำลังกาย

ท้องผูก

การทานเนื้อแดงและอาหารแปรรูปมากเกินไป หรืออาหารไหม้

ไม่ทานผักและผลไม้

การดื่มเหล้าสูบบุหรี่

 

อาการเบื้องต้น

ถ่ายเป็นเลือด

ท้องผูกสลับท้องเสีย

ปวดท้องเรื้อรัง

ทานอาหารไม่ได้และมีน้ำหนักลด

การรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ส่วนมากจะใช้วิธีการตัดลำไส้ แล้วนำมาต่อกันใหม่ มีการฉายแสง การให้ยาเคมีบำบัด ร่วมด้วย

Young@Heart Show